Charles Explorer logo
🇬🇧

Literary excursion I - Vysehrad

Class at Faculty of Education |
OPBC4L125C

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Vyšehrad

Vycházka mýtickým a sakrálním místem českých dějin zaměřená zvláště k národnímu pohřebišti význačných českých osobností. Vedle míst posledního odpočinku českých kulturních velikánů 19. a 20. století bude mj. věnována pozornost budování kultu „výtečníků“ a jeho provázanosti s dobovými institucemi (Svatobor, Ústřední matice školská) a dobové funerální kultuře.

Study programmes