Charles Explorer logo
🇬🇧

Audiobook in theory and practice

Class at Faculty of Education |
OPBC4L126C

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Program semináře bude zahrnovat teoretickou část věnující se pojetí audioknih v odborné literatuře, historii audioknih, postavení audioknih na trhu v ČR i ve světě, výrobním procesům tohoto média či principům čtení nahlas ve srovnání s tichým čtením. Důraz bude rovněž kladen na audioknihu v kontextu budoucího či současného pedagogockého působení studentů.

Během celého semestru se budou studenti podílet na výrobě společné audioknihy – od samotného výběru textové předlohy přes její dramaturgické zpracování, režijní konzultace a hlasovou interpretaci až po technické zpracování zvuku v programu Audacity. V rámci úvodního setkání si studenti společně zvolí jednu až dvě profesionální audioknihy, které si všichni poslechnou pro účely společné debaty o těchto konkrétních dílech.

Každý ze studentů si také sám zvolí jednu audioknihu, jejíž recenzi odprezentuje svým kolegům.

Annotation

The thematic content of the seminar aims to introduce the study of audiobooks - a field that is currently developing dynamically. One of the objectives of the course is to place the area of audiobooks in a theoretical framework, which will also serve as an anchor for the practical part of teaching.

The audiobook and the pedagogical methods associated with it can find application in teaching for a wide range of age groups, both in the sense of project creation of an audiobook narrated by pupils or students, and as another form of mediality of a literary text or as a suitable tool for compensating children with dyslexia. The seminar will also emphasize the integration of concepts from the study of literature and linguistics and their translation into practice.

In the end, the participants of the seminar will jointly create an audiobook narrated by them, which will be used only for study purposes, and its possible publication will be a matter of agreement of all parties involved.

Study programmes