Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech and General History II

Class at Faculty of Education |
OPBD4D021A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.    Nástup Lucemburků na český trůn, doba Jana Lucemburského - politický, ekonomický vývoj 2.    Doba Karla IV. – politický, ekonomický vývoj 3.    Církevní vývoj ve 14. a 15. století   4.    Kultura a vzdělanost do husitských válek 5.    Doba Václava IV. a krize společnosti – politický, ekonomický a náboženský vývoj 6.     Husitské války a jejich důsledky 7.     České země po husitských válkách, doba poděbradská 8.     Jagellonci v českém i evropském kontextu 9.   Stoletá válka – příčiny, průběh, důsledky 10.   Politický a kulturní vývoj na Apeninském poloostrově, renesance a humanismus 11.   Středovýchodní Evropa a Osmané 12.   Zámořské plavby a jejich důsledky

Annotation

The course Czech and General History II deals with the main problems of Czech, European (marginally world) history in the period 1310-1526. The most important phenomena and processes in the political, economic, religious and cultural field (plague epidemic, Ottomans expansion, church schism and conciliar movement, renaissance, discoveries, etc.) are presented. In chronological order, the course describes the development in the Czech lands. Special attention is paid to the period of the Luxembourg rule and the Hussites.

In the seminare students discuss key issues of the period and prepare presentations. Students work with sources, edited texts and secondary literature.

Topics:

Late medieval crisis. The Luxembourg and the Czech throne. The Period of John of Luxembourg. The Period of Charles IV. (political and economical field).Education and culture in the 14th and 15th centuries in Europe and in the Czech lands. The Period of Wenceslas IV. Church crisis. Hussites, Hussite wars and their consequences. Jagiellonian period. The Period of Hundred Years' War and its consequences. Ottomans expansion and Europe. Italian Renaissance and humanism and its reflection in the Czech lands. The Age of Discovery.