Charles Explorer logo
🇬🇧

Antiquity and Christianity in the European Culture I

Class at Faculty of Education |
OPBD4D022A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Úvod do témat:

1. Co jsou klasické tradice? Jaké jsou základní pilíře evropské kultury?

2. Recepce bájí v literatuře a umění – např. trójský okruh, založení Říma, význam římské mytologie. Římské impérium v křesťanském kontextu.

3. Reflexe hodnot a ctností římské republiky. Modifikace kánonu ctností v křesťanství.

4. Recepce Ciceronova řečnického umění a jeho teoretických spisů ve světovém kontextu. Význam Ciceronových textů jako školní četby.

5. Reflexe Augustovy osobnosti a vlády ve vývoji politických a kulturních dějin světa.

6. Antická mytologie v kontextu mytologií světových.

7. Recepce římské mytologie ve světové literatuře, výtvarném umění a hudbě včetně srovnání v českém prostředí

8. Postavení ženy v antické mytologii a historii ve srovnání se světovým křesťanstvím.

9. Antické tradice ve společenském a politickém životě.

10. Umělecký obraz antiky ve filmu a historické románu z antiky. (Evropa, svět, české země).

11. Antické a křesťanské motivy v reklamě

19. a

20. století ve světovém kontextu.

12. Shrnutí.

Annotation

In order to prepare future teachers for primary- and secondary-school history teaching, the syllabus introduces them to the topic of Classical traditions. It focuses on how key phenomena (in politics, culture and everyday life) of Ancient Greco-Roman world would later be received and interpreted in Czech, European, and transatlantic cultures.

Historiography, literature, fine and visual arts and philosophy are the principal points of view. The course is a thematic follow-up of the lecture Ancient Greece and Rome by presenting the "second life" of these civilizations, including Christianity and its evolution and legacy.

The course includes elements of Latin language to the extent considered necessary for understanding the impact of Ancient civilization on European culture, and, as such, an integral part of the methodological preparation of history teachers. (For more see the Literature section.)