Charles Explorer logo
🇬🇧

Antiquity and Christianity in the European Culture II

Class at Faculty of Education |
OPBD4D032A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Úvod do témat:

1. Antický pohanský a křesťanský svět, judaismus, arabský vztah k antické kultuře – konfrontace a soužití v průběhu staletí (Evropa, svět, české země).

2. Pozdní antika: specifická koexistence pozdního Říma s raným křesťanstvím a předovýchodními kulturami, způsoby předávání antické kultury.

3. Druhý život antické architektury u nás i ve světě.

4. Antická epigrafická kultura a její vliv na Evropu a svět.

5. Sběratelství antických památek v evropském kontextu.

6. Cestování za antikou. Vývoj filhelénismu, Byzanc.

7. Recepce a překlady antické literatury v českém a světovém písemnictví.

8. Antická témata v komiksu, v českých a světových knihách pro děti a počítačových hrách.

9. Inscenace antického dramatu ve světě, v Evropě a u nás.

10. Antika a latina ve výchově a vzdělávání od středověku po dnešek.

11. Reflexe antického každodenního života v literatuře a umění v průběhu staletí.

12. Shrnutí.

Annotation

.