Charles Explorer logo
🇬🇧

Historical Excursion

Class at Faculty of Education |
OPBD4D044A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu je rozšířit znalosti posluchačů získané při přednáškách a seminářích. Samotná exkurze probíhá ve třech fázích.

V první, přípravné jsou posluchači seznámeni s programem exkurze. Pracují s odbornou literaturou a prakticky uplatňují vědomosti a dovednosti získané v jednotlivých kurzech studia historie.

Během exkurze prezentují výsledky své práce a získávají další poznatky. Ve třetí fázi korigují své představy s realitou poznanou v průběhu exkurze.

Získané poznatky a dovednosti uplatňují ve svém dalším studiu a v odborné přípravě na povolání vyplývající z profilu absolventa bakalářského studia. Každý rok se vypisuje 5-6 různých domácích i zahraničních exkurzí, z nichž si studenti mohou vybrat.