Charles Explorer logo
🇬🇧

Didactics of History II

Class at Faculty of Education |
OPBD4D051A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Tento kurs navazuje na kurs “Didaktika dějepisu I” a rozvíjí schopnost studentů orientovat se v tomto vědním oboru. Studenti si prohlubují své teoretické a praktické dovednosti, pozornost se soustředí na české, československé a zahraniční učebnice dějepisu. Analýza učebnic zároveň studenty na praktických příkladech seznamuje s proměnami kolektivní paměti a historické kultury. Studenti se pokouší vytvořit vlastní kapitolu z učebnice dějepisu a v závěru kursu ji prezentují. Cílem kursu je prohloubit úvodní seznámení s teorií a praxí dějepisné výuky. Studenti jsou dále motivováni, aby pokračovali ve studiu didaktiky dějepisu v navazujícím magisterském studiu.

Témata: Přednášky: 1 Historická kultura a její proměny 2. Styl a metody práce ve výuce dějepisu 3. Československé a české učebnice dějepisu ve 20. a 21. století 4. Zahraniční učebnice dějepisu 5.

Problém konstrukce “základního učiva”

Semináře: 1. Funkce dějepisu ve 20. století 2. Badatelsky orientovaná výuka v dějepise a kompozice pramenů pro badatelskou výuku 3. Cíle výuky dějepisu podle českých a zahraničních učebnic 4. Digitalizace učebnic: pro a proti 5. Tvoříme kapitolu dějepisné učebnice 6. Prezentujeme kapitolu dějepisné učebnice