Charles Explorer logo
🇬🇧

Elective Seminar II-B

Class at Faculty of Education |
OPBD4D062B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Výběrové semináře I a II pro bakalářské studium svým zaměřením prohlubují historické kontextuální znalosti studenta. Semináře jsou koncipovány interdisciplinárně a propojují historii s příbuznými obory (např. dějiny umění, literární historie, geografie atd.), snaží se podpořit samostatnou práci studentů s různými typy pramenů a prohloubit jejich faktografické i argumentační schopnosti, prezentovat výsledky své práce veřejně a být schopen diskutovat a své závěry obhájit. Výběrový seminář II-B - Revoluce a konstituce v Rakousku (1848-1867). Revoluce let 1848-1849 zasáhla téměř celou Evropu, nevyhnula se ani habsburské monarchii a českým zemím. Podobně i další utužení politických poměrů, nástup rozsáhlé a pronikavé modernizace zejména v hospodářské oblasti a konečné nastolení konstitučních poměrů a vytváření právního státu mělo celoevropský rozměr. Výuka se soustředí na základní mezníky zjitřené doby, na představení hlavních protagonistů (a diskusi nad jejich texty a komentáři k dobovým událostem), na klíčové ideje a jejich vývoj – vše v kontextu mezinárodní situace. Témata:

1. Hrabě Thun a česká konzervativní strana.

2. Strategie českých národních elit.

3. Čas – Národní listy – Hlas – Presse – Bohemie. Příklady významných tiskových podniků.

4. Češi – Moravané – Slováci.

5. České národní slavnosti.

6. Idea Národního divadla.

7. Konkordát a boj proti němu: církev a stát.

8. Školské reformy.

9. Sociální otázka.

10. Vycházka na místo paměti I: Žofín.

11. Vycházka na místo paměti II: Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra v Palackého ulici.