Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech History in the World Historical Context

Class at Faculty of Education |
OPBD4D102C

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kulturně-historický přehled českých dějin v kontextu dějin evropských a světových. Přednášky se budou věnovat i praktickému využití dějin při výchově dětí a mládeže (poznání svátků, kulturních tradic, vliv a působení křesťanství, vývoj písemnictví). Důraz bude kladen zejména na významná období českých dějin (počátky českého státnosti a kultury v raném středověku, rytířská kultura, souřadnice myšlení vrcholného a pozdního středověku, kultura doby Karla IV., baroko a absolutismus, národní obrození a kultura 20. století).

Témata: 1. První státní útvary na našem území, Čechy v době knížecí 2. Doba posledních přemyslovských králů, doba Lucemburská 3. Husitství, doba poděbradská a jagellonská 4. Habsburkové na českém trůnu, třicetiletá válka a české země v letech 1648-1740 5. Osvícenský absolutismus, reformy Marie Terezie a Josefa II. 6. Národní obrození, revoluční rok 1848-49, Bachův absolutismus 7. České země před první světovou válkou, 1. světová válka 8. Československá republika 1918-1938, Mnichov a druhá republika 9. 2. světová válka 10. ČSR 1945-1948, nástup komunistů k moci, politické procesy 50. let 11. Obrodný proces v 60. letech 20. století, Pražské jaro 1968 a nástup normalizace 12. Sametová revoluce, vznik České republiky