Charles Explorer logo
🇬🇧

History Teaching Practice Orientation

Class at Faculty of Education |
OPBD4D106C

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurs přibližuje studentům realitu výukového procesu v různých typech školských zařízení. Formou společných návštěv základní školy, gymnázia, střední odborné školy nebo učiliště jsou seznamováni s provozem těchto zařízení, s organizačními formami výuky obecně i speciálně pro dějepis. Se seznamováním se školním prostředím pokračují dále individuálně. Mohou si vybrat praxi asistentskou, která spočívá v pomoci učiteli při přípravě, ale i při vlastní realizaci i reflexi výuky, mohou také doučovat slabší žáky v dějepise (či naopak pracovat s žáky talentovanými na dějepis) či asistovat přímo při výuce dějepisu konkrétnímu žákovi. Dále mohou připravovat a opravovat testy z dějepisu a domácí úkoly, pomáhat při dějepisných soutěžích a dalších akcích, které škola pořádá v souvislosti s dějepisem. Konkrétní náplň práce záleží na dohodě s učitelem z praxe a didaktikem z fakulty. Témata:

1. Úvod do předmětu, cíl semináře

2. Návštěva ZŠ - seznámení s provozem školy, organizací výuky

3. Návštěva ZŠ - organizace a formy výuky dějepisu, náslech, rozbor hodiny

4. Návštěva nižšího stupně gymnázia - organizace a formy výuky dějepisu, náslech, rozbor hodiny

5. Reflexe výukového procesu na ZŠ

6. Návštěva vyššího stupně gymnázia - organizace a formy výuky dějepisu, náslech, rozbor hodiny

7. Návštěva SOŠ - organizace a formy výuky dějepisu, náslech, rozbor hodiny

8. Reflexe výukového procesu na SŠ