Charles Explorer logo
🇬🇧

Organic chemistry

Class at Faculty of Education |
OPBE4E032A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1)     Předmět organické chemie a její místo v systému chemických a přírodních věd, atom uhlíku, vazby v organických sloučeninách, struktura organických sloučenin, vzorce a modely organických sloučenin, izomerie v organické chemii.

2)     Klasifikace organických sloučenin, názvosloví organických sloučenin, klasifikace organických reakcí, mechanizmy reakcí v organické chemii.

3)     Alkany a alkeny, struktura, metody přípravy, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, praktické použití.

4)     Alkyny a areny, struktura, metody přípravy, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, praktické použití.

5)     Halogenderiváty uhlovodíků, struktura, metody přípravy, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, praktické použití.

6)     Alkoholy, fenoly a ethery, struktura, metody přípravy, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, praktické použití.

7)     Aldehydy a ketony, struktura, metody přípravy, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, praktické použití.

8)     Karboxylové kyseliny, struktura, metody přípravy, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, praktické použití.

9)     Substituční a funkční deriváty karboxylových kyselin, struktura, metody přípravy, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, praktické použití.

10) Aminy, diazoniové soli, azosloučeniny, struktura, metody přípravy, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, praktické použití.

11) Nitrosloučeniny, nitrososloučeniny a ostatní dusíkaté deriváty uhlovodíků, struktura, metody přípravy, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, praktické použití.

12) Organické sloučeniny křemíku, fosforu a síry, struktura, metody přípravy, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, praktické použití.

13) Organokovové sloučeniny, struktura, metody přípravy, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, praktické použití.

14) Heterocyklické sloučeniny, struktura, metody přípravy, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, praktické použití.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je zaměřen na charakteristiku organické chemie a její místo v systému chemických a přírodních věd. Obecná část zahrnuje problematiku atomu uhlíku, jeho vaznost, složení a struktury organických sloučenin, jejich klasifikace a názvosloví včetně prezentace základních typů organických reakcí.

Systematickou část tvoří přehled chemie uhlovodíků a jejich derivátů. Kapitoly systematické části mají jednotnou strukturu: složení a struktura sloučenin, vzorce a názvy sloučenin, metody jejich přípravy, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti sloučenin, jejich praktické použití.

Study programmes