Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction on Chemistry Didactics

Class at Faculty of Education |
OPBE4E041A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je charakterizovat didaktiku chemie v soustavě pedagogických věd s diskusí instruktivistického a konstruktivistický přístupu ve výuce chemie. Dalším zaměřením jsou didaktické kategorie v konkretizaci na výuku chemie, a to učení se v chemii, přírodovědnou gramotnost v mezinárodních i národních výzkumech, postoje žáků včetně cest jejich nápravy, kurikulum se zaměřením na chemii, učebnice chemie, ICT ve výuce chemie, výuku přírodních věd/chemie v zahraničí a mimoškolní výuku chemie.

Study programmes