Charles Explorer logo
🇬🇧

School chemical experiment

Class at Faculty of Education |
OPBE4E051A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je získání základních informací a dovedností pro realizaci školního chemického pokusu (edukačního experimentu). Těmi jsou: Struktura prezentace školního pokusu a bezpečnost práce, Formy (demonstrační, žákovský pokus), Techniky (makro, semi-mikro, mikrotechnika), Projekce, využití přístrojového zabezpečení (soupravy, senzory).

Student připraví a prezentuje projekt včetně videozáznamu pokusu a jeho vyhodnocení.

Study programmes