Charles Explorer logo
🇬🇧

Chemical technology

Class at Faculty of Education |
OPBE4E053B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět Chemická technologie je vytvořen v návaznosti na vědomosti a znalosti ze základních chemických předmět. Obsahuje prezentace základů výrob z oblasti anorganické a organické chemie, chemie potravin vybraných oborů a farmaceutické chemie.

Součástí přednášek je soubor prezen o využití mikroorganismů v biotechnologiích. K vybraným tématům přednášek jsou zařazeny exkurze, které doplňují vědomosti o základních výrobách z vybraných chemických oborů.

Předmět je zakončen ústní zkouškou, které předchází prezentace seminární práce na zadané téma.

Study programmes