Charles Explorer logo
🇬🇧

Methods of study of structure of organic compounds

Class at Faculty of Education |
OPBE4E103C

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Elektronová spektroskopie

2. Infračervená spektroskopie

3. Ramanova spektroskopie

4. NMR spektroskopie

5. ESR spektroskopie

6. Hmotnostní spektrometrie

7. Rentgenová strukturní analýza

8. Refraktometrie

9. Polarimetrie

10.Potenciometrie

11.Polarografie

12.Planární chromatografie

13.Plynová a kapalinová chromatografie

14.Počítačové modely struktury sloučenin

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je zaměřen na studium struktury organických sloučenin pomocí fyzikálně-chemických metod (metody spektrální, elektrochemické, chromatografické aj.). V rámci předmětu jsou studenti seznamováni s jednotlivými metodami a možnostmi jejich využití pro studium struktury jakými jsou refraktometrie, polarimetrie, elektronová spektroskopie, infračervená a Ramanova spektroskopie, nukleární magnetická rezonanční spektroskopie, hmotnostní spektrometrie ale i další metody - elektronová spinová rezonance, elektronová (neutronová) difrakce, rentgenová strukturní analýza atd.

Je věnována pozornost specifice jednotlivých metod z hlediska jejich využití pro řešení úkolů spojených s určováním struktury organických sloučenin. Závěrečnou část předmětu tvoří počítačové metody modelování struktury organických sloučenin.