Charles Explorer logo
🇬🇧

Science Experiments for Learners of Preschool and Primary School

Class at Faculty of Education |
OPBE4E104C

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy didaktiky přírodovědných pokusů na 1. stupni základní školy, v mateřské škole a ve speciální pedagogice. A to nejen cestou teoretickou, ale zejména praktickým vyzkoušením mnoha pokusů vhodných pro tyto stupně vzdělávání. Jde o zpřístupnění a rozvíjení přírodovědných poznatků jednoduchými pokusy společně pro obor biologie, chemie, fyzika, ale také pro oblast ochrany životního prostředí a péče o zdraví člověka. Předmět vede k naplnění očekávaných výstupů Rámcových vzdělávacích programů pro předškolní vzdělávání a to ve všech vzdělávacích oblastech, Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, zejména ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví. Samostatná příprava a prezentace pokusu studenty.

V návaznosti lze organizovat další předmět jako tvůrčí dílnu s týmovou prací všech účastníků. Témata jsou zaměřena na vzduch, vodu, využití badatelské metody, domácí a dlouhodobé pokusy, soutěže, dramatizace a kouzla. Cílem je získat zkušenosti a náměty pro realizaci rozvoje přírodovědné gramotnosti a pregramotnosti v učitelské praxi mateřských škola a 1. stupně ZŠ.