Charles Explorer logo
🇬🇧

Practical Language and Lexicology

Class at Faculty of Education |
OPBF4F052A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Milena Fučíková

1. Slovesný systém ve francouzštině

2. Enonciace

3. Význam slova, obohacování slovní zásoby

4. Rétorické figury

5. Logická spojení ve větách Renáta Listíková Jazyková cvičení: témata - Histoire et mémoire, Tendances, (Inter)culturel, Technologies, Société, Modèles éducatifs Lexikologie: jako lingvistická disciplína, slovo, slovní zásoba, charakter francouzského lexika a způsoby jeho obohacování; Synchronní a diachronní pohled na francouzskou slovní zásobu, etymologie; Uvedení do lexikografie - typy slovníků (výkladové, encyklopedické, speciální) formou samostudia především formou vlastní praxe. I. Francouzská lexikální morfologie - struktura francouzského lexika, odborná terminologie - synchonní a diachronní pohled na francouzskou slovní zásobu; etymologie - charakter francouzské slovní zásoby z pohledu diachonie : dva typy formování slovní zásoby a jeho důsledky; dublety, "familles de mots" - prostředky francouzské slovotvorby : Derivace a její typy, latinské a řecké prefixy, slovotvorné sufixy                                                       Kompozice (skládání) francouzská a řecko-latinská kompozita                                                       Redukce - zkratky (sigles), redukce počtu slabik, tzv. "mots valises" II. Uvedení do francouzské sémantiky - signifiant, signifié, concept et référent - monosémie et polysémie ; sens littéral, sens figuré, dénotation, connotation - relations sémantiques d'équivalence et d'opposition - changements de sens, archaïsmes, néologie, emprunts III. Typy slovníků (výkladové, encyklopediocké, speciální) - samostudium především formou vlastní práce se slovníky

Annotation

The course develops language skills in an integrated and practical way. The student will improve both written and speaking and related language topics.

Through active lesson concepts (movement and game activities, presentations, dramatic elements), the student will consolidate the knowledge acquired in secondary school and develop it. Emphasis is placed on the link between language and culture, which is understood interculturally and from a Francophonia perspective.

The course combines the teaching of a native speaker and a Czech lecturer, and ongoing evaluation is provided. The B2-C1 level guarantees the possibility of continuous homogenization of the students' language knowledge and skills, which is teh main goal of the course teachers and is the aim of this introductory language course.