Charles Explorer logo
🇬🇧

Seminar for preparation of a bachelor thesis

Class at Faculty of Education |
OPBG4G045A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Poté, co student  zvolil téma své práce a získal základní přehled o pramenech a literatuře, je veden k vlastnímu zpracování tématu. Podle povahy bakalářské práce se volí metodika přístupu k pramenům a literatuře. Vytváří se základní rozvržení práce a provázaná struktura jejích jednotlivých částí. V dalším průběhu práce se struktura připravovaného díla, stejně jako okruh sledovaných otázek, přizpůsobují dosaženému stavu výzkumu.

1. Úvodní hodina. Jak zadat práci do systému, výběr tématu

2. Jak číst odborný text. Práce s literaturou

3. Sběr informací

4. Formální úprava písemné práce

5. Členění textu

6. Bibliografické citace. Základní způsoby citování. Parafrázování. Hlavní zásady publikační etiky.

7. Hodnocení závěrečné práce

8. Nejčastější chyby při psaní závěrečných prací

9. Prezentace a obajoba

10. - ... Individuální prezentace projektů v semináři

Annotation

This seminar is intended to help students write their theses. In the seminar, they will learn the basic rules that should be followed when writing a professional text.

They will become familiar with how the reference apparatus is maintained and how to comply with the rules of publication ethics. Advice on the strategy and tactics of writing a professional text is intended for everyone who is going to write a final thesis, regardless of the language and field of study.

The course also includes oral presentations and preparation for them.