Charles Explorer logo
🇬🇧

Chapters from Modern German Literature

Class at Faculty of Education |
OPBG4G102C

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je představit současnou německojazyčnou literaturu prostřednictvím nejpříznačnějších a umělecky nejvýraznějších děl a zároveň podat informace zprostředkovávající kontext, v němž daná díla vznikala. Kurz nabídne náhled na rozmanité spektrum původních slovesných děl nového tisíciletí a naznačí hlavní vývojové tendence.

Osnova předmětu: „Dívčí zázrak“ (J. Hermann, J. Zeh). Popová literatura (Ch. Kracht). Migrantská literatura (J. Faktor, L. Moníková). Další podoby postmoderny. Prózy soukromých dramat. Téma 2. svět. války a poválečného rozdělení na NSR a NDR (B. Schlink, M. Walser, G. Grass). Konec NDR jako téma (T. Brussig, M. Maronová). Výpravy za exotikou. Hledání identity v neustále se měnícím světě (J. Hein, D. Kehlmann). Autobiografické psaní (G. Grass, S. Heym, I. Schulze, U. Tellkamp ad.). Autoři střední generace (M. R. Dean, T. Hettche, M. Schindhelm).