Charles Explorer logo
🇬🇧

Cultural Realities

Class at Faculty of Education |
OPBG4G103C

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurs uvádí do problematiky kultury německé jazykové oblasti od příchodu Germánů až po znovusjednocení Německa v r. 1990, a to se zřetelem ke specifickým aspektům jednotlivých německy mluvících zemí – Německa, Rakouska a Švýcarska. Nedílnou součástí předmětu je role českých zemí v kontextu dějin střední Evropy. Přednáška uvádí do problematiky německé jazykové oblasti na základě geografických (v historickém vývoji od Svaté říše římské po současnost, vysvětlení pojmu „říše“, historická německá území – Prusko, Slezsko –, historie Rakouska a Švýcarska), hospodářských (vynálezy a německý přínos evropskému a světovému hospodářství) a kulturních (university, kláštery, šlechtické dvory, knihtisk, reformace a protireformace, osvícenství, hudba, divadlo, architektura, výtvarné umění, publicistika a žurnalistika) reálií, a to se zřetelem ke specifickým aspektům jednotlivých německy mluvících zemí. Významná pozornost je kursu věnována opožděnému hledání a tragickému nalézání německé identity, které svět dovedly ke dvěma zničujícím válkám a převýchově německého národa po skončení druhé světové války.

ZS je věnován problematice vývoji kultury a médií v Německu v následujících tematických okruzích: románské a gotické umění, Martin Luther a protestantismus, humanismus a renesance, reformace a protireformace – konfesijní rozdělení Německa, hudba, architektura a malířství německého baroka, hudba, architektura a malířství období rokoka a klasicismu, hudební romantismus, empír, umění v období biedermeieru, historizující umělecké směry 19. století, secese, moderní architektura Bauhausu, malířský expresionismus, umění „nové věcnosti“, umění za fašismu, výtvarné umění a architektura po 1945, německá média (tisk, rozhlas, televize a nová média), poválečná kulturní politika SRN a NDR.

LS je věnován rakouské, švýcarské kultuře a krátkým přehledům o Lichtenštejnsku a Lucembursku podle obdobného schématu – kultura, náboženství, média, kulturní politika.