Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to ICT

Class at Faculty of Education |
OPBI3I015A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Posláním studijního předmětu Základy IT je vybavit studenty celkovou způsobilostí pro efektivní práci s textovými a numerickými informacemi s využitím základních editačních aplikací.

OSOBNÍ POČÍTAČ

Informace, informační technologie, elektronické informace

Technické a programové vybavení osobních počítačů

Hlavní části osobního počítače, paměti počítače, vstupní a výstupní zařízení

OVLÁDÁNÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE

Základní uživatelské dovednosti, spouštění, vypínání a restart počítače, přihlášení do lokální sítě, práce s klávesnicí a myší, rozložení kláves

Základy práce v prostředí operačního systému, spouštění, přepínání a ukončování programů, práce s oknny, využití schránky

Souborový systém, správa souborů, práce se soubory a adresáři, jméno a extenze, zástupné znaky, základní využití souborových manažerů

PRÁCE V LOKÁLNÍCH A VZDÁLENÝCH POČÍTAČOVÝCH SÍTÍCH

Orientace ve struktuře a funkcích počítačových sítí LAN a WAN

Internet jako informační a komunikační prostor, e-komunikace, IP telefonie, instant messaging

WWW, vyhledávání informací a získávání dat, prostředí a funkce moderního web prohlížeče, součinnost s kancelářskými aplikacemi

ZPRACOVÁNÍ TEXTOVÝCH, GRAFICKÝCH A ČÍSELNÝCH DAT

Elementaristika elektronického textu, řetězec znaků, formátovací znaky, logická stavba dokumentu

Tvorba a editace textového dokumentu v prostředí moderního textového editoru, formát znaku, odstavce, stránky, oddílu, dokumentu

Práce s šablonou, styly, osnovou, odrážky a číslování, základní vyhledávání a nahrazování, kontrola pravopisu, záhlaví a zápatí, číslování stránek

Integrace objektu do textu, vložení symbolu, textového pole, obrázku, tabulky, tvorba vektorové grafiky, zpracování a třídění v seznamu a tabulce

Strukturované dokumenty, citační norma, odkazy, obsah dokumentu, rejstřík a seznamy, konverze, export a tisk dokumentu

PRÁCE V TABULKOVÉM KALKULÁTORU formát a obsah buňky, práce s listem, sešitem základní techniky práce, úchyt, adresace relativní a absolutní podmíněné formátování, základní typy grafů (výsečový, sloupcový/skládaný, spojnicový, bodový XY) vkládání funkcí, vnořování funkcí, rychlé funkce logické funkce KDYŽ, COUNTIF; ZAOKROUHLIT, RANK