Charles Explorer logo
🇬🇧

Automatization and Cybernetics

Class at Faculty of Education |
OPBI3I033A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Kybernetika kybernetika, její vývoj a vymezení obory teoretické a aplikované technická kybernetika

Teorie informace a příklady aplikace do ICT informace, entropie, neuronové sítě, fuzzy množiny automaty algoritmy a programovací techniky

Základy teorie systémů druhy systémů, systém a jeho složky vývoj, znázorňování a modelování systémů systémová analýza

Automatizace, automatizované systémy a řízení technické prostředky automatizace, mechatronika

řízení a druhy řízení, ovládání, regulace, vyšší formy řízení optimální a adaptivní řízení, umělá inteligence

Aplikovaná číslicová technika a elektrotechnika převodníky A/D a D/A rozhraní zařízení, vstupy a výstupy, snímače a akční prvky užití ve vzdělávací oblasti IKT

Technické a programové prvky technická a programová řešení regulačních obvodů, programovatelné logické automaty

Robotika inteligence a umělá inteligence robotické sestavy a prvky, prvky biometrie robotické stavebnice, vazba na edukaci

Annotation

The subject is delimited by the following topics: cybernetics, systems theory, cybernetics and informatics, control circuits, automation, automated systems and control, control circuit elements, digital technology, robotics.