Charles Explorer logo
🇬🇧

Fundamentals of Operating Systems

Class at Faculty of Education |
OPBI4I021A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

OPERAČNÍ SYSTÉMY OSOBNÍCH POČÍTAČŮ - Základní pojmy a orientace v problematice - Rozdělení operačních systémů podle různých kriterií - Základní teoretické modely - Charakteristika a základní vlastnosti jednotlivých typů operačních systémů (MS,FREE,...)-DOS - Historie, základní charakteristika a vlastnosti - Systémové soubory io.sys, msdos.sys, command.com a jejich význam - Konfigurace a inicializace (config.sys a autoexec.bat) - Znaková a bloková zařízení (označení, použití) - Souborový systém, adresářová struktura, cesty - Princip mazání a obnovení souborů - Interní a externí příkazy - přehled, syntaxe, použití - Dávkové zpracování - Batch Processing, systémové proměnné WINDOWS - Základní charakteristika, vlastnosti - Soubor msdos.sys a jeho význam pro chování OS - Souborový systém, adresářová struktura, fat16, fat32, vfat, ntfs - Nástroje pro administraci souborových systémů - Ovládací panel - Instalace a deinstalace nového hardware - Instalace a deinstalace programového vybavení - Nastavení prostředí a vzhled - Princip mazání a obnovování souborů - Počítačová síť v prostředí Windows - Registry a jejich umístění, program regedit, bitově orientované registry UNIX, LINUX - Základní charakteristika, vlastnosti, historie - Jádro operačního systému, jeho parametry a konfigurace - Shell - druhy, nastavení - Souborový systém, adresářová struktura, práce se soubory a adresáři - Regulární výrazy - Příkazy pro práci se soubory a adresáři - Řetězení příkazů a přesměrování standardního vstupu/výstupu - Uživatelé a práva v unixovém prostředí, souvisejíci příkazy - Filtry - Jednoduchý editor vi a řádkový editor sed - Scripty v unixu

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Posláním studijního předmětu Funkce a principy operačních systémů je uvést studenty do obecné problematiky operačních systémů (OS) osobních počítačů, seznámit je se základními principy činnosti OS a poukázat na odlišnosti různých OS osobních počítačů. Cíl tohoto předmětu spočívá v osvojení základních teoretických poznatků a praktických dovedností potřebných pro práci na osobních počítačích pod různými operačními systémy, a to s využitím systémových prostředků a nástrojů, které jsou uživateli běžně k dispozici.

Studenti se obeznámí s operačními systémy typu Windows 10/11 a UNIX/Linux (Základní charakteristiky a vlastnosti, Adresářová struktura, Příkazy pro práci se soubory a adresáři, Instalace a deinstalace SW+HW, Nastavení prostředí, Správa oprávnění, Regulární výrazy, Filtry, Přesměrování).

Study programmes