Charles Explorer logo
🇬🇧

Programming

Class at Faculty of Education |
OPBI4I033A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Objektové programovaní, koncept a základní pojmy

Programovací jazyk Java

Základní datové typy

Třídy a objekty

Objekt - datové složky, metody a konstruktor

Vstupy a výstupy v Javě

Textový řetězec

Přístupová práva

Dědičnost

Rozhraní

Výjimky

Práce se soubory

Koncepce grafického uživatelského rozhraní

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Posláním předmětu je seznámení studentů s objektovým přístupem k algoritmizaci a programování v jazyce Java a jeho specifiky v kontrastu k procedurálnímu, resp. funkcionálnímu přístupu. Cílem předmětu v oblasti teoretické je vybavit studenty poznatky z teorie OOP a její reflexí v algoritmizaci.

V oblasti praktické je cílem zvládnutí vlastního programování a realizace projektů v objektových vývojových nástrojích. Obsah předmětu sleduje linii cílových oblastí a věnuje se třídám, objektům, resp. objektovým typům, metodám, problematice konstruktorů, vstupům a výstupům, dědičnosti, referencím, přístupovým právům, rozhraním, výjimkám, vláknům a práci se soubory, a to v rozsahu nutném pro implementaci jednodušších projektů.

Study programmes