Charles Explorer logo
🇬🇧

Database and information systems

Class at Faculty of Education |
OPBI4I044A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Principy databázových systémů

Historie zpracování dat, ruční přístup, zpracování hromadných dat, databáze

Databázová technologie, systémy řízení báze dat

Charakteristika dat v databázích

Architektury DB systémů, ochrana dat, přístupy uživatelů

Databázové modely

Konceptuální modelování,

Entitně-relační konceptuální model

Relace mezi entitami 1:1, 1:N, M:N

Návrh databáze

E-R diagramy, entity, vztahy, identifikační klíče

Diagramy datových toků (DFD)

Datové typy a vlastnosti atributů

Normalizace databáze

Normální formy báze dat a schémat relací

Kritéria pro návrh relačního schématu databáze

Dekompozice a syntéza

Diskuse k normalizaci a její význam

Jazyk SQL pro manipulaci s daty

Základní příkazy pro práci se strukturou databáze

Příkazy pro výpis a editaci dat

Agregační funkce a funkce pro práci s datumem a časem

Spojování tabulek pomocí operací JOIN

Optimalizace výkonu databáze, optimalizované dotazy

Šifrování a jeho využití při uchování a výměně dat

Obsluha událostí v databázi - triggery, funkce a procedury

NoSQL, a Objektově orientované systémy

Specifika jednotlivých databázových systémů, možnosti užití

Způsob práce s NoSQL systémy

Porovnání relačního, relačně-objektového a objektového přístupu

Správa databázového serveru

Důležité parametry serveru a jejich konfigurace

Správa uživatelů databází, konfigurace přístupových práv

Systémové funkce pro správu serveru

Annotation

The focus of this subject is to introduce students to the problems of database systems, their theories and principles of database design. The course has several views on database technology, the main emphasis is on data modeling and data analysis.

The course deals with various problems with access to data architecture, relational data model, ER model, normalization, data warehousing, distributed databases and knowledge bases. In the practical part, students practice their theoretical knowledge of designing and implementing database transformations of data models into relational database schema based on SQL standards.

The course is also familiar with the basic operations manager database servers and their users access and other services, security and automatic data backup ..

Study programmes