Charles Explorer logo
🇬🇧

Stereometry

Class at Faculty of Education |
OPBM4M022A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V předmětu se studenti syntetickou metodou seznámí se základními objekty prostorové geometrie a jejími vlastnostmi, řeší polohové a metrické úlohy, řezy hranolů a jehlanů, jsou zadefinována afinní geometrická zobrazení a řešené úlohy na množiny bodů v prostoru. Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy stereometrie, precizovat matematický jazyk a řešením úloh rozvíjet prostorovou představivost a analogické myšlení.

Geometrie v prostoru, polohové a metrické úlohy

Tělesa, mnohostěny, Eulerova věta

Řezy těles

Objemy a povrchy těles

Geometrická zobrazení v prostoru

Množiny bodů v prostoru