Charles Explorer logo
🇬🇧

Linear Algebra and Geometry

Class at Faculty of Education |
OPBM4M023A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Základní kurz zaměřený na vektorové prostory, matice, soustavy lineárních rovnic, determinanty a lineární zobrazení s důrazem na geometrické souvislosti. Předmět, jehož cílem je seznámit posluchače s těmi základními partiemi algebry, teoretické aritmetiky a analytické geometrie, na nichž je jednak založena školská matematika, jednak jsou aparátem pro další matematické disciplíny zařazené do učitelského vzdělání.

Vektorové prostory nad tělesem a jejich podprostory, Vlastnosti vektorových prostorů

Matice nad tělesem, jejich vlastnosti a operace s nimi

Determinant čtvercové matice, metody výpočtu

Lineární zobrazení

Afinní bodový prostor a jeho podprostory, Afinní zobrazení v E2

Eukleidovský prostor, shodné zobrazení v E2

Podobné zobrazení v E2

Popis a zkoumání útvarů v E2 a E3 analyticky