Charles Explorer logo
🇬🇧

Secondary mathematics read for the second time

Class at Faculty of Education |
OPBM4M101C

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Opakování a prohloubení středoškolské matematiky na úrovni gymnázia.

Množiny a výroky

Algebraické výrazy

Rovnice a nerovnice

Funkce

Goniometrie

Planimetrie

Stereometrie

Komplexní čísla

Analytická geometrie

Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika

Posloupnosti a řady

Kombinované úlohy, úlohy z matematických olympiád