Charles Explorer logo
🇬🇧

Domain Didactics 1

Class at Faculty of Education |
OPBO4O041A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah předmětu tvoří témata1.  Výchova, vzdělání a sebeporozumění si učitele - občankáře2.  Pedagogogika, teorie výchovy a filosofie výchovy a společenské vědy - Občanská výchova a základy společenských věd ve filosoficko-výchovné reflexi; etický rozměr vzdělávání3.  Paradigmata vzdělávání - spiritualistické, persoanlistické, kognitivně psychologické, sociokognitivní atd.4.  Humanitní vědy - charakteristiky, metodologické základy jejich prímátání do výuky OV a SV5.  Obecná didaktiky, oborové didaktiky, předmětové didaktiky, transdidaktika; Oborová didaktika OV a SV v kontextu paradigmat pedagogiky6.  Specifika didaktiky OV a ZSV a nároky spojené s její výukou7.  Průniky blízkých oborových didaktik a vzájemné inspirace8.  Oblasti specializace v rámci didaktiky OV a společenských věd (didaktika výchovy k občanství, filosofie, politologie, sociologie a antropologie, ekonomie9.  Výzvy didaktického myšlení: rozvíjení didaktické znalosti vzdělávacího obsahu a orientace v kurikulu; inspirativní přístupy, materiály a příklady dobré praxe10. Místo reflexe a evaluace v rámci výuky OV a SV; didaktika a (akční) výzkum11. Vybraná významná témata oborové didaktiky: např. kontroverzní témata, politika ve škole, aktivní občanství apod.

Annotation

Domain Didactics 1 represents the first introduction into questions of the interrelationships between philosophy, social sciences, philosophy of education, theory of education and training, pedagogy and issues of theory and practice of teaching civics and social sciences. This subject introduces students to the horizon of the above-mentioned contexts, motivates them to develop their own didactic thinking.

The course introduces students to various perspectives on education, such as personalist, spiritualist, cognitive psychological and other theories.

Study programmes