Charles Explorer logo
🇬🇧

History of Political Parties

Class at Faculty of Education |
OPBO4O043B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Úvod a vymezení pojmů.

Od zájmových skupin k politickým stranám

Počátky politických stran na britských ostrovech

Francouzská revoluce a otázka politického stranictví

Politické strany v éře liberalismu dlouhého 19. století

Politické stranictví v českých zemích po roce 1848

Názorové štěpení a nárůst počtu politických stran na přelomu 19. a 20. století

Politické strany Československé republiky – mezi kooperací a kolaborací

Politické nebo nacionální strany?

Politické strany druhé a třetí republiky

Národní fronta a situace v éře lidové demokracie a socialismu

Současné problémy politických stran a stranictví  

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět seznámí studenty s vybranými problémy a základními otázkami vývoje politického stranictví a upozorní na klíčová témata a interpretační problémy. Pozornost bude věnována i sledování vývoje politických stran a hnutí, různým přístupům politických stran a jejich lídrů k zásadním společenským otázkám.

Reflektována bude samozřejmě i kontinuita a diskontinuita politických programů tradičních politických stran (a jejich role místě společenské paměti), stejně jako důvody formování (historických i současných) politických spolků a hnutí a odlišnosti mez oběma těmito skupinami. Historickou perspektivu bude doplňovat důraz na didaktický rozměr jednotlivých témat a problémů.

Study programmes