Charles Explorer logo
🇬🇧

Rights of the Child

Class at Faculty of Education |
OPBQ4P051B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Současné pojetí práv dítěte (základní lidsko-právní dokumenty, geneze práv dítěte, historické etapy vývoje poznání dítěte a dětství, specifika práv dítěte).2. Základní znalost ústavního pořádku ČR.3. Úmluva o právech dítěte - zásady 3P, Opční protokoly k Úmluvě o právech dítěte, sociálně-ekologický model.4. Aplikace Úmluvy o právech dítěte na právní systém ČR: Úmluva o právech dítěte a rodinné právo. Řešení modelových situací v životě dítěte.5. Aplikace Úmluvy o právech dítěte na právní systém ČR: Úmluva o právech dítěte a sociálně právní ochrana dětí. Řešení modelových situací v životě dítěte.6. Aplikace Úmluvy o právech dítěte na právní systém ČR: Úmluva o právech dítěte a pracovní právo. Řešení modelových situací v životě dítěte.7. Aplikace Úmluvy o právech dítěte na právní systém ČR: Úmluva o právech dítěte a školské právo. Řešení modelových situací v životě dítěte.8. Aplikace Úmluvy o právech dítěte na právní systém ČR: Úmluva o právech dítěte a zdravotnické právo. Řešení modelových situací v životě dítěte.9. Aplikace Úmluvy o právech dítěte na právní systém ČR: Úmluva o právech dítěte a trestní zákoník a zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Řešení modelových situací v životě dítěte.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět seznamuje s konceptem práv dítěte a jeho východisky ve filozofii práv, psychologii dítěte a jeho pedagogickou aplikací. Přináší hodnocení stavu implementace na úrovni vzdělávací politiky v ČR, i v mezinárodním srovnání. Řeší modelové situace v životě dítěte.