Charles Explorer logo
🇬🇧

Massmedia Education

Class at Faculty of Education |
OPBQ4P055B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět představuje mediální výchovu jako důležitou mezioborovou disciplínu, bez níž by bylo těžko možné pochopit fungování medií ve společnosti a jejich působení. Předmět je zaměřen na seznámení s fungováním a využitím a vlivem medií na současnou společnost vzhledem k vzdělávacím procesům na základě aktuálních technických, filosofických a psychosociálních aspektů i kulturních aspektů včetně kritické reflexe a analýzy mediálních produktů. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními teoriemi mediální komunikace, mediálními kompetencemi, pojetím mediální gramotnosti, současnou situací a využitím medií ve vyučovacím procesu, charakterizovat jednotlivé mediální kompetence a vést ke kritické reflexi mediálních obsahů.

1. Historie mediální výchovy a její pojetí.

2. Zakotvení mediální výchovy v legislativních dokumentech v ČR.

3. Základní pojetí a zdůvodnění potřebnosti mediální výchovy v současnosti.

4. Základní mediální teorie.

5. Mediální výzkumy v minulosti a současnosti.

6. Mediální gramotnost a občanská společnost.

7. Kompetence v oblasti mediální výchovy.

8. Pozitiva a negativa mediálního působení.

9. Mediální a virtuální skutečnost.

10. Analýza mediálních produktů.