Charles Explorer logo
🇬🇧

Fairy Tale in Education

Class at Faculty of Education |
OPBQ4P065B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět definuje pohádku jako literární útvar, vymezuje její místo v dětské literatuře a charakterizuje typické rysy pohádkových vyprávění. Studenti se v předmětu seznámí s významem pohádek pro vývoj dítěte. V praktické části předmětu budou hledat odpovědět na otázku, jak mohou pohádky ovlivnit psychický vývoj dítěte a jaké jsou možnosti výchovného využití jejich etického poslání. Využijí k tomu rozbor vybraných pohádek z hlediska psychologie. Cíl: Studenti získají dovednost zprostředkovat dětem nejen poznání, ale využít i neopakovatelnou atmosféru, kterou pohádky s sebou přinášejí. U obojího budou zvažovat možnosti výchovného využití.

1. Definice pohádky a její místo v dětské literatuře.

2. Typické rysy pohádkových vyprávění.

3. Porovnání pohádek a mýtů.

4. Psychologie v pohádkách.

5. Význam pohádek pro vývoj dítěte.

6. Význam pohádky pro rozvoj dětské identity a pochopení světa.

7. Fantazie jako pomoc při řešení problémů.

8. Psychologický rozbor některých pohádek.