Charles Explorer logo
🇬🇧

Chapters of Psychology and Sociology of Family

Class at Faculty of Education |
OPBQ4P103C

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět se zaměří na podoby současné české rodiny v jejich různorodosti. Zahrne témata důležitá z hlediska osobního, jako jsou představy o lásce, partnerství, rodičovství, i témata důležitá z pohledu společnosti jako celku, tedy například otázky sociální politiky či sociálního postavení rodin. Cílem předmětu je seznámit studenty s rozmanitými podobami současné české rodiny a posílit schopnost uvažovat nad rodinami a jejich utvářením v širším kontextu.

1. Uvedení do tématu, definice rodiny ze sociologického a psychologického hlediska.

2. Proměny české rodiny, aktuální demografické informace.

3. Manželství, kohabitace, singles, bezdětné rodiny.

4. Rozchody a rozvody.

5. Gender a rodiny.

6. Rodičovství.

7. Rodiny a práce.

8. Rodiny a sociální nerovnosti, trajektorie chudých rodin.

9. Rodiny a etnicita.

10. Rodiny a odlišné citové a sexuální orientace.