Charles Explorer logo
🇬🇧

Major Instrument and Repertoire Creation III

Class at Faculty of Education |
OPBU4H032A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Vytvoření celoročního individuálního studijního plánu. Nastudování jeho odpovídající části dle domluvy s pedagogem. 

Dvousemestrální individuální plán obsahuje:

Specializace klavír: 2 etudy dle stupně technické a umělecké vyspělosti

D. Scarlatti: Sonáta

Část barokní suity

Sonátové dílo 19., 20. století, soudobá hudba - 1 rozsáhlá kompozice případně několik drobnějších skladeb

Specializace housle:

Stupnice tří- nebo čtyřoktávové, rozložené akordy, dvojhmatové stupnice. Minimálně čtyři  etudy (Kreutzer, Campagnoli, Rode, Dont). J. S. Bach - čtyři části ze Sonát a Partit pro housle sólo. Houslový koncert (klasicismus, romantismus). Přednesová skladba odlišného slohového obdob.í

Interpretační seminář - komunikace probíhá v otevřené atmosféře, všichni účastníci jsou si vědomi faktu exaktní neměřitelnosti uměleckých disciplín. Trvalou snahou vyučujícího je přibližování a poznávání podstatných složek (markantů) notového zápisu a možností kreativní práce s nimi na všech stupních vývoje. V návaznosti na to přichází diskuse o názorech na hudební obsah reprodukovaných skladeb a vhodné volbě technických prostředků k jeho realizaci. Vedle toho je třeba mít stále na paměti didaktickou složku celého procesu, ujasňování principů formování osobnosti mladého interpreta i pedagoga, rozlišení profesionální stránky výkonu od osobnostního vkladu (nadto i jejich vzájemnou interakci). Důležitým prvkem je také seznamování se s různými typy interpretů s důrazem na individuální přístup k jednotlivým žákům v pedagogické praxi.

Annotation

Major Instrument and Repertoire Creation -

Evaluation of a comprehensive view of the student's individual technical and interpretive possibilities according to the achieved results, supplementation and improvement of individual aspects by studying compositions of European classical music and contemporary music. Building a comprehensive repertoire background for the future pedagogical and social application of expertise. Creation of projects of individual study plans. Compilation of a two-semester individual study plan. Solution of technical and interpretive issues with emphasis on the methodological approach at various levels. Studying numerous instructive compositions related to the main repertoire plan. Presentation of partial fulfillment of an individual study plan at interpretation seminars, at faculty concerts, at interpretation competitions of pedagogical faculties.

Interpretation Class -

Public presentation of the developed, studied instrumental repertoire. Acceptance of criticism and its processing. Strengthening the ability of non-conflict communication. Presentation of own creative work, promotion, defense of own opinions, but also respecting different ones. Building the ability to positively motivate oneself and others, strengthening cooperation and support, suppressing negative competitiveness. Psychological and ethical issues of self-presentation.