Charles Explorer logo
🇬🇧

Seminar for Preparation of a Bachelor Thesis

Class at Faculty of Education |
OPBV4V053A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Poté, co student  zvolil téma své práce a získal základní přehled o pramenech a literatuře, je veden k vlastnímu zpracování tématu. Podle povahy bakalářské práce se volí metodika přístupu k pramenům a literatuře.

Vytváří se základní rozvržení práce a provázaná struktura jejích jednotlivých částí. V dalším průběhu práce se struktura připravovaného díla, stejně jako okruh sledovaných otázek, přizpůsobují dosaženému stavu výzkumu.

Annotation

In the seminar, students will learn about the formalities of writing a bachelor thesis. On the basis of a critical reflection of a personal portfolio on the topic of the individual bachelor thesis project and their own concept of work in the field of art and cultural education, students will attempt to elaborate on the topic and concept of the bachelor thesis, defining its objectives and contextual anchoring within the broader university framework.

In the final part of the seminar, students will develop a conceptual map of the thesis topic and a proposal for its structure, describe the artistic background and propose a didactic transformation of artistic content or research design and field.