Charles Explorer logo
🇬🇧

The Duke of Edinburgh's International Award

Class at Faculty of Education |
OPBZ1O023B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah předmětu tvoří témata1. Organizace studia a úvod do neformálního vzdělávání.2. Ilustrace neformálního vzdělávání na programu DofE; představení programu; mezinárodní rozměr programu.3. Principy a oblasti programu DofE.4. Role koordinátora a vedoucího programu; nastavování cílů v jednotlivých oblastech; koučovací přístup ve vedení účastníků a případové studie.5. Oblast expedice; případové studie.6. Fungování programu DofE na vzdělávacích institucích v praxi; role Národní kanceláře DofE; Online Record Book.7. Specifika fungování programu DofE v různých typech vzdělávacích institucí (základní školy, střední školy, DDM, SVČ, dětské domovy, neziskové organizace); práce se znevýhodněnými účastníky programu.8. Konkrétní příklady případových studií.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Studenti se v seminářích seznámí s příkladem dobré praxe neformálního vzdělávání, a to na prestižním vzdělávacím programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE). Absolventi předmětu obdrží certifikát za Základní školení DofE pro koordinátory a vedoucí, který je opravňuje k vykonávání funkce vedoucího programu DofE ve vzdělávacích institucích zapojených do programu.

Předmět je alternativou k Základnímu školení programu DofE, které je akreditováno MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MSMT-13220/2017-1-744.