Charles Explorer logo
🇬🇧

First Aid

Class at Faculty of Education |
OPBZ1P017B

Syllabus

1. Introduction, basic terminology.2. Repetition of basic knowledge of human biology.3. First aid kits.4. Theory of first aid.5. Accident prevention. Principles of first aid in case of school accidents. Records of injuries.6. Practical training in first aid.7. Protection of man in emergencies.8. Principles of care for a chronically ill child.9. Simulation of injuries and training of their treatment in first aid.

Annotation

Předmět vychází ze základní normy zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky, seznamuje studenty se zásadami předlékařské první pomoci. Důraz je kladen zejména na praktický nácvik běžných úkonů prováděných v rámci laické první pomoci a na zvládnutí techniky kardiopulmonální resuscitace.

Zvláštní pozornost je věnována specifickým postupům při poskytování první pomoci dětem různých věkových kategorií.