Charles Explorer logo
🇬🇧

Practice in Leisure activities with reflection

Class at Faculty of Education |
OPBZ1Q002B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

V kurzu se zaměřujeme na tři relativně konkrétní témata, kterých si mají studující všímatběhem praxí. Témata jsou rozdělena do tří bloků:1) Cíle a kontext kroužku (např. míra orientace na výkon a soutěž versus odpočinek aosobnostní rozvoj, nastavení docházky, dobrovolnost, formalizace pravidel, socio-kulturnízázemí zúčastněných dětí, role úhrady kroužku atd.),2)<span style="left: calc(var(--scale-factor)*67.36px); top: calc(var(--scale-factor)*165.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz představuje reflexivní seminář, věnující se různým psychologickým a sociálním aspektům volnočasových aktivit, kterým se studenti věnují. Vychází z představy, že je žádoucí, aby studenti učitelství představovali komplexnější osobnosti, aby byli aktivní ve svém okolí a jejich zapojení do spolkové, zájmové, kulturní činnosti není jen okrajovým aspektem, ale důležitou složkou jejich profese, která pomáhá jejich autoritě, zkušenosti a komunikaci se světem mimo školu. Důraz je položen na dialogický a reflexivní charakter a předpokládá se, že studenti, kteří si kurz vyberou, již nějakou zkušenost s volnočasovými aktivitami mají.

1. Role a identita v různých sociálních prostředích

2. Autorita a komunikace v neformálním prostředí

3. Osobnosti v kolektivu

4. Sociální dynamika kolektivu v NGO a jiných organizacích

5. Spolková činnost v širším sociálním kontextu