Charles Explorer logo
🇬🇧

For Trainers Practice

Class at Faculty of Education |
OPBZ1Q003B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Tento typ alternativní praxe umožňuje studentům praktikovat v zařízeních, ve kterých se budou moci po absolutoriu bakalářského studia uplatnit na pozici lektorů zájmového či profesního vzdělávání dospělých. Zejména se jedná o vzdělávací agentury, nestátní neziskové organizace a nejrůznější podniky. V průběhu praxe studenti pozorují práci lektorů, asistují jim a pomáhají připravovat a realizovat nejrůznější vzdělávací aktivity pro dospělé. Cílem tohoto předmětu je podpořit zájem studentů o pedagogickou práci a motivovat je k dalšímu vzdělávání, vč. pokračování v magisterském studiu zaměřeném na přípravu učitelů.

1. Úvod do lektorské praxe.

2. Andragogické minimum.

3. Práce s hospitačními archy.

4. Vhodné strategie při pořizování zápisů z hospitací.

5. Rozbory náslechů a jejich využití pro praxi.

6. Reflexe a sebereflexe.

7. Vlastní příprava a praxe.

8. Společné rozbory.

9. Výstupy předmětu pro praxi.