Charles Explorer logo
🇬🇧

Assistant practice

Class at Faculty of Education |
OPBZ1S004B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Studenti získají možnost poznávat různé typy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné třídě – např. žáky se spec. vývojovými poruchami učení, s ADHD, žáky ze znevýhodněného sociálního prostředí, žáky nadané, žáky-cizince apod. Student se účastní úvodního informačního semináře a závěrečného reflektivního semináře na fakultě.

V průběhu semestru koná ve škole 24 hodin asistentskou praxi, podle pokynů učitele vede záznamy formou portfolia. Po celý semestr využívá elektronickou podporu studie v Moodle, kam odevzdává zadané úkoly.

Průběh a výsledky svých aktivit v rámci asistentské práce prezentuje ve studijní skupině v reflektivním semináři. Pro zápočet předkládá portfolio zpracovaných úkolů v rámci asistentské praxe.

Annotation

The aim of the subject is to get acquainted with the school environment, the content of the work of teachers and teaching assistants in heterogenous classes within the framework of joint education. An integral part of this goal is the systematic support and development of student competencies in the field of individualized, differentiated and inclusive teaching in the primary and secondary school environment.

Teaching assistantship creates a space for a mentoring type of collaboration between experienced and future teachers. An important goal is also the development of the student's reflective and self-reflective skills.