Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech educational system in comparative perspective

Class at Faculty of Education |
OPBZ1Z024B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Tento předmět uvádí do srovnávacího studia vzdělávacích systémů, typologie a specifika evropských vzdělávacích systémů. Zvláštní pozornost věnuje komparaci vzdělávacích systémů ve střední Evropě a procesu jejich transformace. Studentům poskytne základní informace o českém vzdělávacím systému v komparaci s jinými vzdělávacími systémy a o dostupných datech pro porovnávání vzdělávání v různých zemích. V předmětu provedeme studenty ukázkou různých typologií vzdělávacích systémů se zaměřením na školní vzdělávání. Studenty seznámíme s daty a popisy vzdělávacích systémů (Eurybase), se systémy kvantitativních indikátorů (OECD Education at a Glance, Key data on Education in Europe, EFA Global Monitoring Report a dalšími ad hoc indikátory), s rolí mezinárodních výzkumů zjišťujících výsledky vzdělávání (např. PISA, TIMSS, PIRLS) v porovnávání vzdělávacích systémů i s kvalitativními výzkumy porovnávajícími různé aspekty vzdělávání v různých zemích. Cílem kurzu bude ukázat studentům příklady inspirace ze zahraničních vzdělávacích systémů, ale také upozornit na nemožnost zjednodušeného přenášení dílčích opatření mezi vzdělávacími systémy (tzv. policy borrowing).

Moodle pro kombinované studium: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8490