Charles Explorer logo
🇬🇧

Selected Chapters from Literary Theory

Class at Faculty of Education |
OPNA4A033B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu je přiblížení vybraných literárně teoretických směrů, trendů, kategorií a pojmů od druhé poloviny 20. století až po současnost, zejména strukturalistickou, psychoanalytickou, recepční, marxistickou či feministickou teorií, aby se mohli posléze podrobněji zabývat nejrůznějšími teoriemi poststrukturalistickými a postmodernistickými. Ve všech případech je pozornost věnována nejvýznamnějším myslitelům daných směrů. Tyto poznatky jsou demonstrovány na ukázkách z teoretických textů těchto myslitelů, ale i na vybraných dílech anglicky psaných literatur.

Témata: 1. Historický přehled 2. Formalistické teorie 3. Strukturalismus 4. Psychoanalytická škola 5. Recepční teorie 6. Marxistická teorie 7. Feministická teorie 8. Genderová literární studia 9. Poststrukturalistické teorie 10. Literární postmodernismus 11. Nový historismus 12. Ekokritika, geokritika

Study programmes