Charles Explorer logo
🇬🇧

Comprehensive Reading

Class at Faculty of Education |
OPNC4C105C

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Čtení jako základní receptivní komunikativní dovednost, funkční negramotnost, sekundární negramotnost. Metody učitelovy práce s žáky mladšího školního věku při rozvíjení dovednosti čtení s porozuměním.

Tvorba učebních materiálů ke čtení s porozuměním na 1. st. ZŠ.

Study programmes