Charles Explorer logo
🇬🇧

Advertising

Class at Faculty of Education |
OPNC4C106C

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Témata:

Specifika reklamní komunikace, druhy a typy reklamy.

Interdiskurzivnost a intertextovost v reklamě.

Jazykové prostředky reklamy - jazyková norma vs. reklamní text; konfigurace hlásek, lexikum, morfologické prostředky; básnické figury a tropy; syntaktické prostředky; adresát reklamy.

Nejazykové prostředky reklamy - obraz a zvuk v reklamě.

Reklama a stereotypy; obraz hodnot v reklamě; reklama určená dětem. Archetypy v reklamě. Humor a erotika v reklamě.

Pohled do historie reklamy. Pohled do historie literatury o reklamě.

Světoví tvůrci reklamy, ceny udělované reklamním počinům.

Reklama na internetu, skrytá reklama, facebook, youtubeři, influenceři, virální marketing, advergaming, product placement.

Česká legislativa zaměřená na reklamu. Etické kodexy.

Reklama zaměřená na děti. Práce s reklamou v učebnicích pro ZŠ a SŠ. Učebnice mediální výchovy.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Reklamní komunikace, její funkce a typy, jazykové a nejazykové prostředky reklamy, stereotypy a hodnoty v reklamě. Přesah reklamy do různých společenských sfér.

Study programmes