Charles Explorer logo
🇬🇧

Theory and Development of Czech Standard Language

Class at Faculty of Education |
OPNC4C107C

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Funkce spisovného jazyka, jeho kulturní a civilizační role; tendence k rozšiřování a zužování rozdílů mezi spisovným jazykem a interdialekty; jazyková norma a kodifikace.

Study programmes