Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Language Situation and Language Culture

Class at Faculty of Education |
OPNC4C108C

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je zaměřen a) na současnou jazykovou situaci České republiky a na komunikačně relevantní stratifikaci jazykové situace češtiny, b) na uzlové body uvažování o jazykové správnosti, jazykové kultuře a spisovnosti v posledních sto letech české lingvistiky. Vedle výkladu a diskuse o těchto tématech se ve výuce pracuje i s jazykověkulturní interpretací publicistických textů.

Study programmes