Charles Explorer logo
🇬🇧

Didactics of History II

Class at Faculty of Education |
OPND4D022A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Analýzta tematického celku

Práce s textem a ausiovizuálním materiálem

Práce s chybou

Jak efektivně poskytovat zpětnou vazbu

Kritéria hodnocení badatelské výuky

Historiylab: aplikace pro práci s prameny v digitálním prostředí

Výuka v terénu

Sylabus byl inovován v rámci projektu "Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK", registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093. Kurz je součástí vzdělávacího modulu pro rozvoj kompetencí studentů v oblasti evaluace a autoevaluace.

Annotation

The course deepens and expands the knowledge and skills acquired in previous studies. In contrast to the rather theoretically oriented introduction, this course deals more with practical and methodological issues of teaching history.

Study programmes