Charles Explorer logo
🇬🇧

Didactics of History III

Class at Faculty of Education |
OPND4D032A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kursu je rozvinout u studentů oborové kompetence k výuce dějepisu, jejichž základy se formovaly v předchozích kursech a jejich schopnost konstruktivisticky vyučovat. Zvláštní pozornost bude věnována schopnostem efektivní práce s mediálními platformami (filmy, aplikace). V průběhu kursu studenti samostatně zpracovávají návrh vlastního pojetí konkrétního didaktického celku. V rámci kursu se studenti též seznamují s učebnicemi dějepisu a dalšími pomůckám využitelným v rámci výuky.

Témata: 1. Prezentace požadavků k SZZ. 2. Historická gramotnost. 3. Proměny učebnice v 21. století. 4. Etická dimenze historické interpretace. 5. Digitální aplikace pro badatelsky orientovanou výuku. 6. Občanské a historické vzdělávání. 7. Výuka dějepisu na ZŠ, SŠ a SOŠ 8. Analýza českých a zahraničních učebnic dějepisu. 9. Postavení dějepisu ve školním vyučování – mezipředmětové vztahy. 10. Digitální aplikace pro badatelsky orientovanou výuku. 11. Kontroverze při výuce dějepisu, didaktické a etické aspekty historické interpretace. 12. Projektové vyučování a práce v exteriéru 13. Hodnotové rámce dějepisné výuky.

Study programmes