Charles Explorer logo
🇬🇧

Specialisation Historical Seminar C

Class at Faculty of Education |
OPND4D033B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Specializační seminář se bude zabývat významnými tématy politických, hospodářských, sociálních a kulturních dějin v českých a středoevropských souvislostech a jejich využití při inovaci školního vyučování. Cílem je tedy přispět k pochopení současného historického diskurzu a přenést jeho výsledky vhodným způsobem do přípravy učitele a samotné výuky ve škole.

Specializační historický seminář C - Dlouhý stín Velké války. První světová (nebo též Velká) válka představuje základní mezník 20. století. Její důsledky poznamenaly nadlouho a všestranně další vývoj celých generací. Cílem semináře je tedy rekonstruovat průběh první světové války jako do té doby nevídaného a nepředstavitelného konfliktu, probíhajícího nejen na frontách a diplomatickém zákulisí, ale především v zázemí. Dále pak půjde o to zjistit, jak se s následky války vyrovnávali naši předkové, s jakými nadějemi a traumaty vstupovali do poválečné, mírové doby, co si slibovali od nového státu, co mu obětovali a co je v něm opravdu čekalo? Součástí semináře budou i rozpravy, jak tuto tématiku prezentovat ve vyučování.

Témata: 1. První světová válka jako prolog k dějinám 20. století. 2. Charakter války, průběh nejvýznamnějších operací, každodenní život v zákopech. 3. Postoj obyvatel k válce, válečné nadšení, projevy odporu, persekuce. 4. Válečné hospodářství, aprovizace. 5. Odboj domácí i zahraniční, legie. 6. Konec války, převrat a nový začátek. 7. Československo a jeho mezinárodní postavení. 8. Boje o Slovensko a pohraničí. 9. Budování institucí, budování státu. 10. Sociální politika. 11. Školství v novém státě, jeho základní pilíře a pokusnictví. 12. Hrad, prezident, parlament, politické strany.

Study programmes